John Clauss har en doktorgrad fra NTNU, med temaet «Energifleksibilitet for norske boligbygg». Hovedoppgavene til doktorgraden er knyttet til kontrollalgoritmer for oppvarmingssystemer samt bygningsytelsessimulering. Han har bakgrunn fra bærekraftig energiteknikk med en mastergrad fra KTH Royal Institute of Technology i Stockholm, Sverige.

John har jobbet som forsker ved SINTEF Community siden 2019. Han har vært involvert i flere prosjekter som jobber med styring av varmepumpesystemer, som FME ZEN eller IEA HPT Annex 56 IoT for varmepumper. Han er også prosjektleder for IPN-prosjektet Databygg som jobber med datadrevet prediktiv styring av oppvarmingssystemer i bygg.

 

Om Prosjektet

Databygg er et innovasjonsprosjekt (IPN) med støtte fra Norges Forskningsråd. Kiona AS er prosjekteier og DNB Næringseiendom er prosjektpartnere. SINTEF ved instituttene Community og Digital er FoU-partner. Databygg har som mål å optimalisere samspillet mellom bygninger og deres energiforsyning via prediktiv styring. Det ble utviklet et rammeverk (kontroll-logikk) som automatisk og kontinuerlig endrer radiatortemperaturen basert på bl.a. målt romtemperatur. Logikken leser romtemperaturen hver time for å avgjøre om det er behov for oppvarming. Hvis det ikke er oppvarmingsbehov, reduseres turtemperaturen i en radiatorkrets. Når romtemperaturen synker, økes turtemperaturen igjen.