🎧 Velkommen til en ny episode av Praktisk Proptech, der vi dykker ned i den digitale verdenen av eiendomsforvaltning med Bara Eiendom og Findable. 🏢💻

I denne episoden får vi en innsikt i hvordan Bara Eiendom og Findable, gjennom sitt innovative samarbeid, har digitalisert eiendomsbransjen. 🤝🌐

📊 Først utforsker vi ideen bak Findable og hvordan denne innovative plattformen ble til. Vi ser nærmere på Stavanger kommunes rolle som deres første kunde og utforsker hvilke hovedfokusområder som er mest kritiske for eiendomsforvaltning i dag. 🏙️🔍

🚀 Videre diskuterer vi hvordan Bara Eiendom og Findable sammen har tatt tak i utfordringer knyttet til dokumentasjon og informasjonsforvaltning i både nye og eksisterende bygg. 📁🛠️

💡 Vi går gjennom noen av de mest betydningsfulle eksemplene på hvordan dette samarbeidet har skapt verdi, spesielt med tanke på store datamengder som krever effektivisering og organisering. 📈🗂️

🔮 Mot slutten av episoden får vi et innblikk i fremtiden for dette samarbeidet og spennende planer som ligger foran for både Bara Eiendom og Findable. Vi ser også på hvordan Proptech Dugnaden har påvirket dokumentasjonen av bygg fra så langt tilbake som 1958. 🕰️📚

Lenker 🔗:

🎙️ Abonner på Praktisk Proptech for å ikke gå glipp av våre kommende episoder med flere innsiktsfulle samtaler og dybdeborende analyser av eiendomsteknologi. 🌍🔧