Introduksjon:

💡 Møt ekspertene: Mathias Pedersen, leder for forretningsutvikling, og Odd Marius Elstad, som styrer produktteamet hos Adaptic. Sammen kaster de lys over den komplekse verdenen av energi i bygg og tar tak i den krevende eie/leie problematikken som mange står overfor.

🏢 Hvordan fordeles kostnader og gevinster i byggbransjen i dag? Hva er barrierene og hvorfor eksisterer disse utfordringene?

Utfordringer i Byggebransjen:

🚫 Problemer med manuelle avlesninger og feil avlesninger som påvirker både eiere og leietakere.

📊 Marthias gir et overblikk over byggenes nåværende tilstand, inkludert bruk av mange AMS-målere.

💰 Diskusjon om kostnaden ved en AMS-måler og hvorfor bransjen bør bevege seg bort fra dem.

⚡ Fokus på energikostnader og effektledd.

Adaptic's Løsninger:

🔍 Utforsk Adaptic's innovative løsninger for de nevnte problemene.

📈 Ekte kundehistorier: Hvordan Adaptic's tilnærminger har endret spillet for byggbransjen.

🌍 Fokus på data, rapportering, statistikk og viktigheten av åpen data.

❓ Spørsmål om støy, måling av reaktiv energi, og spesifikke caser der Adaptic avslørte energiselskapets feil.

Reisen med Adaptic:

🚀 Dykk dypere inn i Adaptic's reise, fra idé til implementering, og lær hvordan de tilpasser seg for å møte kundenes unike behov.

🎙 Avsluttende refleksjoner og fremtiden for energistyring i byggebransjen.