Oppsummering av Smart Campus Ås og Teknologi-innsikten 2023 🌿🏙️

Bli med oss i denne episoden når vi utforsker fremtidens byggteknologi på Smart Campus Ås. Fra digitale tvillinger til banebrytende AI-innovasjoner, vi dekker alt. 🎙️🔍

Episode oversikt:

  • 00:30 - Introduksjon: Møt våre eksperter, Dag Kjetil Buran, Harald Nitavskis og Sigve Pettersen. 🚀
  • 02:00 - Smart Campus Ås forklart: Historien, formålet og den revolusjonerende teknologien bak. 🛤️
  • 07:00 - Vi utforsker teknologienes kraft: Er Azure Digital Twins fremtiden? 🌐⚙️
  • 10:50 - Datasiloer: Vi tar for seg utfordringene og mulighetene i dataveldet. 💾🔗
  • 22:50 - Arealbruk: Fra WIFI til CO2 - hvordan måler vi virkelig byggutnyttelse? 🏢📡
  • 32:10 - Digitale tvillinger med Martin: Oppdatering, modellering og realitetene bak den digitale verden. 🌍🔍
  • 49:00 - AI i FDV: Er det bare et buzzord, eller er det virkelig fremtidens verktøy? 🤖💭
  • 52:00 - Avsluttende tanker om Smart Campus Ås og forventningene fremover. 🌅📊

Bli med oss på denne teknologiske reisen og oppdag potensialet i fremtidens Proptech. Dybde, innsikt og fremtidsutsikter, alt i denne episoden! 🌟🎧

Sliden til Dag-Kjetil:

Referanser: