Hold deg fast, for i denne episoden av Praktisk PropTech tar vi deg med på en spennende reise! Vi starter med å se tilbake på vår egen ferd, fra den spede starten da ideen ble født sommeren 2020, til den triumferende lanseringen i februar 2021. Vi diskuterer hvordan vi har holdt oss tro til vår visjon om å akselerere adopsjonen av ny teknologi i våre bygg for å forbedre dem. 🚀

Men det stopper ikke der! Vi har nemlig en stor annonsering å komme med: PropTech Dugnaden 2023! 🎉 Dette prosjektet har som mål å transformere Norsk Maritimt Museum til et mer energieffektivt og bærekraftig bygg, og vi inviterer hele PropTech-bransjen til å bli med! Første fase av dugnaden sparkes i gang 14. juni, så sett av datoen! 📅

Fra 13:40 i episoden har Martin gleden av å snakke med Elisabeth Solvang Koren, direktøren ved Norsk Maritimt Museum. De går i dybden på bygningens historie og den verdifulle samlingen museet forvalter. 🏛️

Ved 22:33 tar Tommy stafettpinnen og har en inngående samtale med Atle Husabø, leder for Sikkerhet og drift, og Ragni Haakenstad, seksjonsleder for Drift i Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Samtalen sentrerer seg rundt bygningens tekniske systemer, topologi og de utfordringene de står overfor. 🏗️🔧

Vi runder av med en hjertelig invitasjon til å bli med på denne banebrytende dugnaden! Gå til nettsiden vår for å registrere deg som deltaker. Vi gleder oss enormt til å se hva vi kan oppnå sammen med dere for å skape en mer bærekraftig fremtid for vår kulturarv! 💪🌿🌍

Link til event-siden: https://www.praktiskproptech.no/dugnad-2023/